[:pl]

Tytanowe Oko

Nominacje do II etapu Festiwalu uzyskali następujący nadawcy.

Kategoria: WYDARZENIE ROKU

FirmaWydarzenie
 Telewizja Lifetime #Linia prosta
 Rebranding kanału HGTV
 Akcja Schronisko

Kategoria: KAMPANIA PROMOCYJNA

FirmaKampania
Telewizja HISTORY „Wykute w ogniu”
Program „Mars” (National Geographic)
Kampania „Bądź kumplem, nie dokuczaj”

Kategoria: KANAŁ LIFESTYLOWY

FirmaKanał

Kategoria: WSPÓŁPRACA Z OPERATORAMI

Firma

Szanowni Państwo,

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej zaprasza do wzięcia udziału w XII edycji FESTIWALU KANAŁÓW TEMATYCZNYCH o nagrodę TYTANOWEGO OKA.

Uczestnikiem Festiwalu może zostać nadawca telewizyjny, którego program, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Festiwalu, może być reemitowany przez operatorów kablowych na terytorium Polski, lub jest nadawany w sieciach operatorów kablowych, w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego. Warunkiem udziału w Festiwalu jest nadesłanie zgłoszenia (dołączonego do niniejszego maila) wraz ze wskazanymi w Regulaminie materiałami.

Informacje o Festiwalu można również znaleźć na stronie internetowej www.konferencjepike.pl.

Proszę o zwrócenie Państwa uwagi na dodanie w XII edycji Festiwalu nowej kategorii „Kanał lifestylowy” oraz kontynuację przyznania nagrody „Honorowego Tytanowego Oka”.

Jury wybierze nominowane stacje i laureatów w następujących kategoriach:

 • Wydarzenie roku – wyróżnione zostają podmioty, w których w okresie od dnia 21 września 2016 roku do dnia 10 września 2017 roku miało miejsce działanie zasługujące na miano wydarzenia roku lub w tym czasie zadebiutowały;
 • Kampania promocyjna – wyróżnione zostają podmioty, które w okresie od dnia 21 września 2016 roku do dnia 10 września 2017 roku przeprowadziły najciekawszą oraz najskuteczniejszą akcję promocyjną, skierowaną do abonentów operatorów kablowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań operatorów, mającą na celu zwiększenie popytu na program oferowany do reemitowania drogą kablową;
 • Współpraca z operatorami – wyróżnione zostają podmioty, które w okresie od dnia 21 września 2016 roku do dnia 10 września 2017 roku najaktywniej współpracowały z operatorami kablowymi, w zakresie reemitowania lub oferowania do reemitowania programu drogą kablową;
 • ”Kanał lifestylowy” – wyróżnieni zostaną nadawcy, którzy w okresie od dnia 21 września 2016 roku do dnia 10 września 2017 roku, w okresie nie krótszym niż sześć miesięcy, nadawali program o specjalizacji lifestylowej.
 • „Honorowe Tytanowe Oko” stanowi nagrodę honorową przyznawaną przez Prezesa Zarządu na wniosek Jury.

Harmonogram Festiwalu w 2017 roku: ,

 • 10 września – termin zgłaszania kandydatów na adres siedziby PIKE (ul. Przemysłowa 30, Warszawa 00-450)
 • 10 października – ogłoszenie wyników Festiwalu podczas uroczystej Gali 44. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE 2017 w Novotel Hotel Centrum w Poznaniu.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

Regulamin Festiwalu – pobierz

Formularz zgłoszenia – pobierz 

W przypadku pytań pozostaję prosimy o kontakt. 

Złota PIKE

Zbliża się 44. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 2017, która w dniach 9‑11 października br. odbędzie się w Hotelu Novotel Centrum w Poznaniu. Jednym ze stałych wydarzeń Konferencji jest uroczysta Gala, podczas której honorowani są Laureaci nagrody Złota PIKE.

Wyboru Laureatów dokonuje Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Prezydium Zarządu PIKE oraz laureaci poprzednich edycji konkursu. Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy Członkowie PIKE –  mam przyjemność zaprosić Państwa do nadsyłania zgłoszeń kandydatur w tegorocznej edycji nagród Złota PIKE.

Państwa kandydatury należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: a.grzelewska@pike.org.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września br.

Złota PIKE to prestiżowa nagroda Członków Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, którzy od 2007 roku w ten szczególny sposób wyróżniają przedsiębiorstwa oraz instytucje, które w sposób godny wyróżnienia przyczyniają się do rozwoju całej branży i swoją działalnością – zarówno biznesową, jak i społeczną – stanowią wzór do naśladowania.

Nagroda ZŁOTA PIKE jest przyznawana w czterech kategoriach:

Nadawca

 • za aktywną współpracę z operatorami na rzecz wzbogacania oferty programowej w sieciach kablowych
 • za szeroki zakres współpracy z organizacjami zrzeszającymi operatorów komunikacji elektronicznej
 • za wyróżniającą się jakość obsługi technicznej i administracyjnej operatorów kablowych
 • za wysoką kulturę organizacji
 • za pozostałe działania promocji i rozwoju środowiska operatorów komunikacji elektronicznej

Operator

 • za stałe podnoszenie jakości i poszerzanie zakresu oferowanych usług
 • za odważne wdrażanie nowoczesnych technologii
 • za aktywne działania na rzecz rozwoju branży komunikacji elektronicznej
 • za wysoką kulturę organizacji
 • za pozostałe działania promocji i rozwoju środowiska operatorów komunikacji elektronicznej

Dostawca

 • za stałe podnoszenie jakości i poszerzanie zakresu oferowanych usług
 • za odważne wdrażanie nowoczesnych technologii
 • za aktywne działania na rzecz rozwoju branży komunikacji elektronicznej
 • za wysoką kulturę organizacji
 • za pozostałe działania promocji i rozwoju środowiska operatorów komunikacji elektronicznej

Osoba lub instytucja

 • za szczególnie aktywne i skuteczne działania na rzecz promocji i rozwoju branży komunikacji elektronicznej, w szczególności operatorów kablowych

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.

Regulamin – Pobierz

[:en]

Złota PIKE

Zbliża się 44. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 2017, która w dniach 9‑11 października br. odbędzie się w Hotelu Novotel Centrum w Poznaniu. Jednym ze stałych wydarzeń Konferencji jest uroczysta Gala, podczas której honorowani są Laureaci nagrody Złota PIKE.

Wyboru Laureatów dokonuje Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Prezydium Zarządu PIKE oraz laureaci poprzednich edycji konkursu. Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy Członkowie PIKE –  mam przyjemność zaprosić Państwa do nadsyłania zgłoszeń kandydatur w tegorocznej edycji nagród Złota PIKE.

Państwa kandydatury należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: a.grzelewska@pike.org.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września br.

Złota PIKE to prestiżowa nagroda Członków Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, którzy od 2007 roku w ten szczególny sposób wyróżniają przedsiębiorstwa oraz instytucje, które w sposób godny wyróżnienia przyczyniają się do rozwoju całej branży i swoją działalnością – zarówno biznesową, jak i społeczną – stanowią wzór do naśladowania.

Nagroda ZŁOTA PIKE jest przyznawana w czterech kategoriach:

Nadawca

 • za aktywną współpracę z operatorami na rzecz wzbogacania oferty programowej w sieciach kablowych
 • za szeroki zakres współpracy z organizacjami zrzeszającymi operatorów komunikacji elektronicznej
 • za wyróżniającą się jakość obsługi technicznej i administracyjnej operatorów kablowych
 • za wysoką kulturę organizacji
 • za pozostałe działania promocji i rozwoju środowiska operatorów komunikacji elektronicznej

Operator

 • za stałe podnoszenie jakości i poszerzanie zakresu oferowanych usług
 • za odważne wdrażanie nowoczesnych technologii
 • za aktywne działania na rzecz rozwoju branży komunikacji elektronicznej
 • za wysoką kulturę organizacji
 • za pozostałe działania promocji i rozwoju środowiska operatorów komunikacji elektronicznej

Dostawca

 • za stałe podnoszenie jakości i poszerzanie zakresu oferowanych usług
 • za odważne wdrażanie nowoczesnych technologii
 • za aktywne działania na rzecz rozwoju branży komunikacji elektronicznej
 • za wysoką kulturę organizacji
 • za pozostałe działania promocji i rozwoju środowiska operatorów komunikacji elektronicznej

Osoba lub instytucja

 • za szczególnie aktywne i skuteczne działania na rzecz promocji i rozwoju branży komunikacji elektronicznej, w szczególności operatorów kablowych

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.

Regulamin – Pobierz

Tytanowe OKO

Szanowni Państwo,

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej zaprasza do wzięcia udziału w XII edycji FESTIWALU KANAŁÓW TEMATYCZNYCH o nagrodę TYTANOWEGO OKA.

Uczestnikiem Festiwalu może zostać nadawca telewizyjny, którego program, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Festiwalu, może być reemitowany przez operatorów kablowych na terytorium Polski, lub jest nadawany w sieciach operatorów kablowych, w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego. Warunkiem udziału w Festiwalu jest nadesłanie zgłoszenia (dołączonego do niniejszego maila) wraz ze wskazanymi w Regulaminie materiałami.

Informacje o Festiwalu można również znaleźć na stronie internetowej www.konferencjepike.pl.

Proszę o zwrócenie Państwa uwagi na dodanie w XII edycji Festiwalu nowej kategorii „Kanał lifestylowy” oraz kontynuację przyznania nagrody „Honorowego Tytanowego Oka”.

Jury wybierze nominowane stacje i laureatów w następujących kategoriach:

 • Wydarzenie roku – wyróżnione zostają podmioty, w których w okresie od dnia 21 września 2016 roku do dnia 10 września 2017 roku miało miejsce działanie zasługujące na miano wydarzenia roku lub w tym czasie zadebiutowały;
 • Kampania promocyjna – wyróżnione zostają podmioty, które w okresie od dnia 21 września 2016 roku do dnia 10 września 2017 roku przeprowadziły najciekawszą oraz najskuteczniejszą akcję promocyjną, skierowaną do abonentów operatorów kablowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań operatorów, mającą na celu zwiększenie popytu na program oferowany do reemitowania drogą kablową;
 • Współpraca z operatorami – wyróżnione zostają podmioty, które w okresie od dnia 21 września 2016 roku do dnia 10 września 2017 roku najaktywniej współpracowały z operatorami kablowymi, w zakresie reemitowania lub oferowania do reemitowania programu drogą kablową;
 • ”Kanał lifestylowy” – wyróżnieni zostaną nadawcy, którzy w okresie od dnia 21 września 2016 roku do dnia 10 września 2017 roku, w okresie nie krótszym niż sześć miesięcy, nadawali program o specjalizacji lifestylowej.
 • „Honorowe Tytanowe Oko” stanowi nagrodę honorową przyznawaną przez Prezesa Zarządu na wniosek Jury.

Harmonogram Festiwalu w 2017 roku: ,

 • 10 września – termin zgłaszania kandydatów na adres siedziby PIKE (ul. Przemysłowa 30, Warszawa 00-450)
 • 10 października – ogłoszenie wyników Festiwalu podczas uroczystej Gali 44. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE 2017 w Novotel Hotel Centrum w Poznaniu.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

Regulamin Festiwalu – pobierz

Formularz zgłoszenia – pobierz 

W przypadku pytań pozostaję prosimy o kontakt. 

[:]