[:pl]

Ogólnopolska Konferencja Operatorów Komunikacji Elektronicznej

Celem Konferencji jest debata nad najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju branży mediów elektronicznych w Polsce. Gośćmi Konferencji będą przedstawiciele operatorów sieci kablowych, mobilnych, nadawców telewizyjnych, dostawców i producentów treści audiowizualnej oraz sprzętu, infrastruktury, rozwiązań technologicznych i teleinformatycznych, a także przedstawiciele instytucji regulacyjnych, Parlamentu oraz Rządu. Wzorem lat ubiegłych Konferencji towarzyszyć będzie wystawa tematyczna, w trakcie której nadawcy, producenci oraz dostawcy sprzętu i usług zaprezentują nowości techniczne, a także najnowszą ofertę kanałów tematycznych.

Po raz kolejny podczas uroczystej Gali towarzyszącej Konferencji zostaną przyznane nagrody w Konkursie dla Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy”. Równolegle do programu Konferencji, odbywać się będzie Międzynarodowe Forum Telewizji Lokalnych. Organizatorzy spodziewają się 500 uczestników Konferencji oraz Forum.

[:en]

Ogólnopolska Konferencja Operatorów Komunikacji Elektronicznej

Celem Konferencji jest debata nad najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju branży  mediów elektronicznych w Polsce. Gośćmi Konferencji będą przedstawiciele operatorów sieci kablowych,  mobilnych, nadawców telewizyjnych, dostawców i producentów treści audiowizualnej oraz sprzętu,  infrastruktury, rozwiązań technologicznych i teleinformatycznych, a także przedstawiciele instytucji  regulacyjnych, Parlamentu oraz Rządu. 

 • Rynek telewizji lokalnych w Polsce.
 • Rynek medialny i jego regulacje.
 • Co dalej z piractwem?
 •  Zmiany na rynku telewizji cyfrowej.
 •  Internet vs. telewizja – co z tego wyszło?
 •  Nowe technologie w telekomunikacji i mediach.
 • Nowelizacja prawa medialnego – przepisy antykoncentracyjne.
 • Kontent w świecie cyfrowym – jak kształtować wspólny rynek cz. II.
 • Strategia rozwoju cyfryzacji w Polsce vs. europejski rynek cyfrowy.

Wzorem lat ubiegłych Konferencji towarzyszyć będzie wystawa tematyczna, w trakcie której nadawcy,  producenci oraz dostawcy sprzętu i usług zaprezentują nowości techniczne, a także najnowszą ofertę kanałów tematycznych. Po raz kolejny podczas uroczystej Gali towarzyszącej Konferencji zostaną przyznane nagrody w Konkursie dla Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy”. Równolegle do programu Konferencji, odbywać się  będzie VI Forum Telewizji Lokalnych. Organizatorzy spodziewają się 500 uczestników Konferencji oraz Forum.

Gośćmi Konferencji są przedstawiciele ministerstw, Parlamentu Europejskiego, międzynarodowych organizacji branżowych, operatorów kablowych i satelitarnych, nadawców i mediów.

Uczestnicy dotychczasowych spotkań, pytani „Dlaczego warto wziąć udział w konferencji” zwracali uwagę na:

 • poznanie trendów i kierunków rozwoju branży w Polsce i na świecie
 • jest to forum wymiany poglądów – operatorów, regulatorów, nadawców, producentów jak i odbiorców
 • szansa promocji nowych kanałów telewizyjnych, usług i produktów
 • możliwości networkingowe

Konferencji towarzyszy wystawa, podczas której swoje produkty oferują producenci i dystrybutorzy sprzętu do budowy sieci telekomunikacyjnych.

Dokładny podział uczestników pod względem rodzaju prowadzonej działalności przedstawia poniższy wykres:

[:]