Marta Wojciechowska

INEA

Marta Wojciechowska w INEA oraz w spółkach z nią powiązanych odpowiada za kwestie prawne, compliance, cybersecurity oraz ESG. Zajmuje się także nadzorowaniem działań związanych z rozwojem organizacji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w zakresie odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska.  

Marta Wojciechowska jest radcą prawnym skutecznie przekładającym kompleksowe potrzeby biznesowe na rzeczywistość regulacyjną w środowisku międzynarodowym. Posiada bogate doświadczenie w projektach regulatory compliance, doradzając w zakresie implementacji wymogów regulacyjnych oraz zarządzania ryzykiem. Uczestniczyła także w międzynarodowych transakcjach M&A, nadzorując i odpowiadając za przebieg procesu w obszarze analiz prawnych, strukturyzowania transakcji i dokumentacji.      

Marta Wojciechowska ze spółką INEA związana jest od 2010 r. Wcześniej pracowała w kancelariach stowarzyszonych w międzynarodowych aliansach (m.in. Łukowicz, Świerzewski i Wspólnicy oraz Chajec, Don Siemion & Żyto). Jest absolwentką europeistyki oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.