Sławomir Wójcik

Analityk Rynku Telekomunikacyjnego

Analityk biznesowy i analityk danych. Pracuje w programach SAS, Statistica, Python, R. Analizy biznesowe pogłębia statystyką, data mining, w szczególności metodami analizy szeregów czasowych, segmentacji, regresji logistycznej, np. przygotowaniem i oceną kampanii reklamowych BTL. Dzięki doświadczeniu zawodowemu łączy metody matematyczne z wiedzą ekspercką. Działa głównie na rynku mediów elektronicznych. Absolwent Politechniki Śląskiej, Szkoły Filmowej i Szkoły Głównej Handlowej.