[:pl]

44. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 2017, Poznań, 9-11.10.2017 r.

Ponad 500 gości wzięło udział w 44. Międzynarodowej Konferencji i Wystawie PIKE 2017 w Poznaniu w dniach od 9 do 11 października br. Dyskutowano o nowych wyzwaniach i trendach w globalnym świecie medialnym, a dopełnieniem trzydniowych obrad była wystawa, na której swoją ofertę prezentowali nadawcy, kanały tematyczne i dostawcy sprzętu dla telewizji kablowych. Konferencję swym patronatem objęło Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Prezydent Miasta Poznania.

Konferencję zainaugurowało coroczne Forum Operatorów Kablowych Wschód-Zachód, tym razem poświęcone piractwu oraz współpracy międzynarodowej w jego zwalczaniu. Prezes PIKE Jerzy Straszewski zwrócił uwagę, iż problem ten nie dotyczy tylko jednego kraju i jednego obszaru gospodarczego, dlatego potrzebna jest koordynacja działań i wymiana doświadczeń. Teresa Wierzbowska ze Stowarzyszenia Sygnał podkreśliła, że wiele serwisów pirackich udało się zlikwidować lub ograniczyć ich zasięg wskutek zastosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych, które pozwalają na geograficzną identyfikację zagrożeń. Mówcy, m.in. z Rosji, Litwy, Niemiec i Czech, wskazywali na potrzebę bieżącego informowania się o istniejących zagrożeniach.

Podczas uroczystego otwarcia 44. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE 2017 Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski i Prezes UKE Marcin Cichy wskazywali, iż ranga tegorocznej konferencji znacznie wykracza poza zakres środowiskowy: kwestie nowego ładu medialnego mają wielkie znaczenie dla gospodarki i reformy państwa. Prezes PIKE Jerzy Straszewski podziękował Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie za przesłane życzenia owocnych obrad i docenienie roli sektora komunikacji elektronicznej w rozwój gospodarki krajowej. Konferencję symbolicznie otwarto przecinając kabel światłowodowy.

Do myśli budowy nowej gospodarki nawiązał w swoim wystąpieniu programowym Prezes UKE Marcin Cichy, wskazując, iż nowy celem dla gospodarki cyfrowej jest szybkie wejście w budowę i uruchamianie sieci 5G – dostępu dla abonentów o szybkości 100 Mb/s, a dla firm 1 Gb/s. Prezes Cichy zwrócił uwagę, iż dalsze utrzymywanie sektora kablowego poza regulacjami może okazać się wobec tych wyzwań niewystarczające, gdyż sieć 5G będzie zapewne powiązana z obowiązkiem udostępniania konkurencji swojej infrastruktury dostępowej. Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na obecny stan legislacji oraz kierunki reform, jakie w najbliższych miesiącach będą wdrażane. Podniósł aspekt tzw. dekoncentracji mediów i ustabilizowania pozycji finansowej nadawcy publicznego, poprzez zmianę systemu abonamentowego na system powszechnej opłaty audiowizualnej, pobieranej przy CIT, PIT i KRUS. Podniósł także aspekt relacji nadawców z operatorami.

Guy Bisson (Ampere Analysis) przedstawił prezentację, poświęconą rynkowi operatorów kablowych w Polsce i na świecie, podkreślając, iż polski rynek jest z analizowanych zdecydowanie najbardziej konkurencyjny i wymagający. Wskazując na globalne tendencje, w tym rozwój platform VOD i OTT, stwierdził, że modele biznesowe poszczególnych operatorów będą musiały przejść kolejną rewolucję. Panel dyskusyjny „Czy przepisy antykoncentracyjne wzmocnią pluralizm i konkurencję mediów w Polsce” skupił uwagę słuchaczy na aspektach planowanej przez rząd tzw. dekoncentracji mediów. Mec. Igor Ostrowski wskazał na różnice pomiędzy obecnym systemem, a tym, jaki może z tzw. dekoncentracji wyniknąć, wskazując na zasadnicze pomieszanie materii ekonomicznej z materią pluralizmu poglądów i opinii. Były prezes UOKiK Adam Jasser poddał zasadniczej krytyce zamiar tzw. dekoncentracji bez szczegółowego rozpoznania, jaka materia miałaby jej podlegać. Skrytykował także zastosowanie poszczególnych mierników i wskaźników do wyznaczanie progów koncentracji – bez precyzyjnego wyznaczenia obszarów, które miałyby być nią objęte. Mec. Tomasz Bagdziński zaś negatywnie ocenił brak jakiegokolwiek spójnego dokumentu rządowego, który by to zapowiadał i wstępnie nakreślał. Kolejny panel „Przyszłość branży telekomunikacyjnej” skupił przedstawicieli poszczególnych organizacji kablowych m.in. z Rosji, Litwy, Węgier, Niemiec i Polski, a także z europejskiej organizacji Cable Europe i skoncentrował się na wyzwaniach globalnych. Patrycja Gołos (PIKE) stwierdziła, iż katalog czekających branżę wyzwań wymusi działania konsolidacyjne. Jednak głównym zagrożeniem może okazać się działanie krajowych organów regulacyjnych. Pozostali mówcy wskazywali na przykłady takich działań na swoich rynkach. Pierwszy dzień konferencji zakończył Wieczór Powitalny sponsorowany przez BBC Worldwide.

Drugi dzień konferencji otworzył bieg operatorów pod hasłem „Kto rano wstaje…” na dystansie 5 km, a atrakcją poranka było Śniadanie Kobiet Mediów, przygotowane przez A+E Networks i telewizję Lifetime, podczas którego zastanawiano się, czy obecność kobiet w biznesie oznacza huśtawkę nastrojów i nieuchronny konflikt czy też empatię i zgodną współpracę. Wprowadzeniem do kolejnych paneli i dyskusji była prezentacja „Przegląd wydarzeń rynku medialnego i legislacji 2016/2017” oraz prezentacja Mateusza Walewskiego (PwC) na temat finansowania mediów publicznych. Kontekstem tego wystąpienia była debata publiczna nad projektami ustaw, mającymi to ostatecznie uregulować, z wiodąca rolą nadawców i Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

Panel strategiczny „Polski rynek telewizyjny: co dalej?” skupił się na problemie planowanych przez rząd regulacji, zarówno w zakresie opłaty audiowizualnej, jak i tzw. dekoncentracji mediów oraz planowanego ostatecznego zagospodarowania MUX 8 i relacji pomiędzy operatorami a nadawcami. W tle konferencji odbywały się rozmowy kuluarowe poświęcone tym tematom, m.in. z udziałem Wiceprezesa TVP Macieja Staneckiego. Zygmunt Solorz (Polsat) wskazywał, iż rząd powinien wspierać firmy z polskim kapitałem, aczkolwiek wielokrotnie zaznaczał (podobnie jak inni uczestnicy panelu), że nie miesza się do polityki. Maciej Maciejowski (TVN) podniósł problem inwestycji na polskim rynku i reguł gry, które tego dotyczą, dementując pogłoskę o sprzedaży TVN 24, a Przemysław Kurczewski (Emitel) odniósł się do zarzutów nt. słabego zasięgu MUX 8 i działań pomiarowych, jakie w tym zakresie podjął Emitel. Dariusz Dąbski (Telewizja Puls) zwrócił uwagę na relacje pomiędzy nadawcami a operatorami oraz określenie zasad, na jakich tworzy się programming w sieciach operatorów satelitarnych. Jerzy Straszewski (PIKE) stwierdził m.in. że los MUX 8 wprost zależy od obecności na nim oferty TVP i wzmocnienia sygnału.

Sesja „Jeden na jeden” prowadzona przez Michała Kobosko (Atlantic Council) była poświęcona 20-leciu TVN. Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji, podkreślił, iż nowy inwestor w skali globalnej, jakim jest Discovery, może oznaczać dla TVN znaczne poszerzenie możliwości programowych i dostęp do najbardziej wyrafinowanego kontentu. Ale także nowe możliwości współpracy produkcyjnej, TVN chce stać się centrum kreacji atrakcyjnych treści medialnych dla całej grupy. Kolejnym punktem drugiego dnia konferencji był panel dyskusyjny „Nowe wyzwania i trendy w globalnym świecie medialnym”, podczas którego poszczególni mówcy wskazywali na rolę rozrywki w kontencie telewizyjnym, a także na zagrożenia, jakie generuje Internet, stający się największym polem rywalizacji o młodego widza. Natalia Hatalska (analityk trendów) wskazała, iż przenoszenie kontentu do digitalu jest już praktyką wszystkich nadawców, którzy równocześnie rozwijają platformy mobilne. Rafał Baran (4fun Media) uzupełnił, że nie dotyczy to tylko określonych grup odbiorców, ale wszystkich, Daniel Reszka (Viacom) i Carlos Ortega (Fox Networks Group) dostrzegli w tym trend globalny, a przedstawiciele operatorów – szansę dla monetyzacji nowego zakresu odbioru treści telewizyjnych. Problemem jest brak modeli biznesowych mających tu zastosowanie. Przedpołudniową sesję debat i prezentacji zakończyło wystąpienie Ewy Michalskiej (CTN&P) „Zoom TV po roku”, podsumowujące powstanie pierwszego kanału telewizyjnego powołanego we współpracy z operatorami kablowymi. Popołudniowy panel dyskusyjny „Internet w telewizji vs telewizja w Internecie – technologie” podjął wątek współistnienia poszczególnych platform dostępowych, ale także kanibalizacji usług pomiędzy telewizją a Internetem i technicznych zabezpieczeń, aby do tego nie dochodziło. Poszczególni mówcy, jak Szymon Karbowski (Vector) czy Wiesław Łodzikowski (Jupiter-Integration), wskazywali na nowe funkcjonalności urządzeń dostępowych, a Sławomir Kurek (TVN) i Grzegorz Janczura (Cyfrowy Polsat) akcentowali aspekt ekonomiczny zmian technologicznych. Mówcy zgodnie przyznali, iż kontent będzie rozproszony w różnych urządzeniach dostępowych, a szybkość i pewność jego dostarczenia do odbiorcy końcowego zdecyduje o wyborze dostawcy. Drugi dzień konferencji zakończyła przedpremierowa projekcja pierwszego odcinka drugiego sezonu serialu produkcji Canal+ Belfer oraz Wielka Gala Złota PIKE, podczas której wręczono statuetki Złotej PIKE oraz rozstrzygnięto XII edycję Festiwalu Kanałów Tematycznych. Laureatem Złotej PIKE w kategorii Nadawca został TVN, obchodzący w tym roku 20-lecie swojej działalności na rynku medialnym w Polsce. W uzasadnieniu doceniono wkład stacji w rozwój nowoczesnej telewizji informacyjnej oraz tematycznej, ze szczególnym uwzględnieniem TVN24. Edward Miszczak, członek zarządu i dyrektor programowy TVN, po otrzymaniu statuetki z rąk prezesa PIKE Jerzego Straszewskiego, podkreślił, że TVN jest telewizją rodzinną, przygotowującą ofertę dla wszystkich. W kategorii Operator laureatem została Telewizja Kablowa Krasnystaw, którą nagrodzono za wkład w proces porządkowania relacji z organizacjami zbiorowego zarządzania, a statuetkę w kategorii Osoba/Instytucja wcześniej odebrał Zygmunt Solorz, którego środowisko kablowe uhonorowało za zbudowanie największej w Polsce i regionie grupy medialno‑telekomunikacyjnej i współdziałanie z operatorami kablowymi w najważniejszych dla środowiska kwestiach.  Laureatami XII edycji Festiwalu Kanałów Tematycznych o nagrodę Tytanowego Oka zostali: A+E Networks Poland (Wydarzenie Roku), Turner Broadcasting (Kampania Promocyjna), Fox Networks Group (Współpraca z Operatorami) i TVN Turbo (Kanał lifestylowy).

Trzeci dzień konferencji rozpoczęła prezentacja Dariusza Gumbrychta (AGB Nielsen Media Research) na temat pomiaru widowni za pomocą cyfrowych platform cross-medialnych. Mówca wskazywał, iż w zakresie telemetrii, mamy do czynienia z przenikaniem się różnych technik i technologii – dotychczasowe badania są uzupełniane o techniki znane z innych platform dostępowych, co tworzy nową jakość i zyskuje uznanie rynku. Nowa platforma pozwoli na dokładniejszy pomiar i m.in. skuteczniejsze wyceny reklam. Narzędziem przydatnym do tego typu pomiary może być set top box. Panel „Przyszłość rynku reklamowego w Polsce” skoncentrował się na określeniu, jak nadawcy radzą sobie z podziałem kurczącego się tortu reklamowego oraz konkurencją Internetu. Andrzej Karasowski (TVN Media) podkreślił, iż tego typu migracja nie jest jeszcze wielkim zagrożeniem, szczególnie z punktu widzenia reklamodawców, którzy często ulegają mirażowi ogólnodostępnego Internetu, ale nie uwzględniają blokowanie reklam za pomocą specjalnych programów komputerowych, co jest powszechne. Marcin Boroszko (Media Impact Polska) stwierdził zaś, iż słaba orientacja reklamodawców powoduje, iż często są oni zdumieni, jak tania jest reklama telewizyjna. Jednak nad rynkiem reklamy w Polsce wisi cień regulacji, które mogą dotyczyć np. parafarmaceutyków, tworzących stabilne i silne źródło przychodów nadawców.

Sesja „Jeden na jeden” uhonorowała Janusza Kosińskiego, prezesa poznańskiej Inei. Pytania red. Romana Młodkowskiego dotyczyły m.in. procesu inwestycyjnego w Wielkopolską Sieć Szerokopasmową i zaangażowania Inei w budowę sieci edukacyjnej. Zdaniem Janusza Kosińskiego zbudowanie najnowocześniejszej sieci w Polsce stworzyło jego firmie stabilne podstawy rozwoju na następne dziesięciolecia. Kolejna prezentacja dotyczyła wpływu inwestycji sektora kablowego na rozwój gospodarki cyfrowej. Joseph Bell (Oxera Consulting) oszacował ten wpływ w zakresie całkowitych korzyści społecznych na 7,1 mld euro. Panel „Czy innowacyjny charakter sektora kablowego obroni go przed regulacjami” skupił prezesów największych operatorów kablowych. Andrzej Rogowski (Multimedia Polska) podkreślił, iż ciężko jest obecnie mierzyć się z zapowiedziami regulacji rynku kablowego, złożonymi na konferencji przez Prezesa UKE Marcina Cichego, ale na pewno istotną wartością jest to, iż rynek kablowy zawsze rozwijał się autonomicznie, głównie siłą polskiego kapitału, i bez regulacji. Jacek Kobierzycki (Toya) wskazał na inne obszary, w których regulacja byłaby potrzebna, np. penetracji platform VOD i OTT na polskim rynku i nieponoszenia przez nich żadnych kosztów związanych z infrastrukturą. Janusz Kosiński (Inea) wskazał na inwestycje, które są związane z 5G, ostrzegając, iż same środki publiczne na to nie wystarczą. Tomasz Żurański (Vectra) i Włodzimierz Zieliński (TK Świdnik) wskazali na najważniejsze punkty zwrotne, które budowały rynek – nigdy nie były to regulacje krajowe, a wszystkie parametry nakładane przez UE rynek spełniał przed czasem. Na pewno potrzebna jest dyskusja nad propozycjami UKE, kiedy staną się one dokumentem rządowym – stwierdzili mówcy.

Na ostatnią część merytoryczną konferencji złożyła się prezentacja Andrea Valade (Nielsen Sports) „Marketing sportowy w mediach” i panel dyskusyjny „Kontent sportowy w świecie cyfrowym a oczekiwania klientów – jak kształtować wspólny rynek?”. Jednym z najważniejszych zadań w zakresie marketingu sportowego w mediach wydaje się być stworzenie wiarygodnych metod pomiaru oglądalności kontentu sportowego, co jest podstawą do wyceny reklam oraz negocjacji praw sportowych. Andrea Valade sądzi, iż sportowy kontent premium będzie zwyżkować w ofercie telewizyjnej, ale aby skutecznie negocjować ceny praw sportowych, trzeba mieć najlepsze narzędzia analityczne. Red. Michał Pol (Przegląd Sportowy), rozpoczynając panel o kontencie sportowym w ofercie telewizyjnej zwrócił uwagę, iż każdy nadawca stara się konkurować o uwagę widza uruchamiając coraz to nowe platformy dostępu. Czy jest to zdrowa konkurencja? Adam Widomski (Eurosport) stwierdził, iż nie zawsze kontent sportowy (jakim jest widowisko) udaje się obejrzeć na urządzeniu przenośnym. Jarosław Stróżyk (Polsat Sport) stwierdził wręcz, iż jest to niemożliwe, chyba że zostanie sprowadzone jedynie do wyniku i statystyki. Obydwaj mówcy zgodzili się, że wielkie widowisko musi być dedykowane na duży ekran. Krzysztof Świergiel (Eleven Sports Network), pytany o koszty pozyskania kontentu, powiedział, iż jego barierą powinna być monetyzacja – zarówno poprzez pozyskanie sponsoringu, jak i reklamy. Przeciwko sufitowym cenom praw zdecydowanie wystąpił Marek Szkolnikowski (TVP Sport). Co prawda TVP nabywa prawa, ale ich cena musi być mierzona realną wartością, na co składają się reklamy i primetime oraz audytorium telewizyjne. Uczestnicy panelu zgodzili się, iż rynek praw sportowych jest coraz bardziej oderwany od rzeczywistości ekonomicznej i realiów, w jakich działają nadawcy, często narażeni na nielegalne stremowanie kontentu sportowego. Mówcy jednak zdecydowanie opowiedzieli się za telewizją, jako jedynym medium, w którym widowisko sportowe może zaistnieć „natychmiast i w odpowiednim formacie wielkiego wydarzenia, w którym uczestniczymy niemal osobiście”.

Podsumowując 44. Międzynarodową Konferencję i Wystawę PIKE 2017 Prezes Jerzy Straszewski stwierdził, iż jej niewidocznym, ale istotnym aspektem były rozmowy kuluarowe, poświęcone m.in. relacjom pomiędzy nadawcami a operatorami, sytuacji na MUX 8, telemetrii czy planom UKE i KRRiT w zakresie regulacji. Podziękował wszystkim, którzy wsparli Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej w walce z rządowym projektem zmian tzw. „ustawy abonamentowej” z marca br. i wyraził zadowolenie z powodu „zamrożenia” projektu. Dziękując za udział w jesiennej konferencji zaprosił uczestników i gości na wiosenną Ogólnopolską Konferencję Operatorów Komunikacji Elektronicznej w Toruniu w maju 2018 roku.

 

[:en]

The 44th International Conference and Exhibition PIKE 2017

 

 

Over 500 people took part in the 44th International Conference and Exhibition PIKE 2017 that took place on 9-11 October in Poznan. The main focus of the meeting was on the new challenges and trends in the global world of media. The pinnacle of the three-day conference was the exhibition, during which the broadcasters, thematic channel owners and cable equipment providers presented their services. The patronage over the event was assumed by the Ministry of Culture and National Heritage, the Polish Chamber for Electronic Communications, the National Broadcasting Council, the National Chamber of Commerce, Marshal of the Wielkopolskie Voivodship and the Mayor of Poznan.

 

As every year, the Conference started with the meeting of Eastern and Western Cable Operators. The subject of this year’s meeting was piracy and international cooperation to fight against it. The President of PIKE, Jerzy Straszewski pointed out that the problem isn’t restricted to one country or one economic area only, that is why action coordination and exchanging experience are required. Teresa Wierzbowska, the President of the Sygnał Association stressed that it was possible to eliminate or reduce the reach of many illegal downloading websites by using modern analytical tools that allow geographic identification of threats. The speakers from Russia, Lithuania, Germany, the Czech Republic and other countries pointed out to a growing need for cooperation within the scope of exchanging information about the existing threats.

During the grand opening of the 44th International Conference and Exhibition PIKE 2017, Witold Kołodziejski, the Chairman of the Polish National Broadcasting Council, and Marcin Cichy, the President of the Polish Office of Electronic Communications noted that the importance of the event extends far beyond the telecom community: the issues relating to the new media order are of crucial importance to the entire economy and influence and will determine the shape of country reforms. The President of PIKE, Jerzy Straszewski thanked Andrzej Duda, the President of Poland, for his wishes and appreciation of the role of the electronic communications sector in the development of the national economy. The opening of the Conference was celebrated not with a ribbon-cutting, but with a cable-cutting ceremony.

The need for building a new economy was pointed out to by Marcin Cichy, the President of UKE, who stressed that the new goal of the digital economy in fast implementation and launch of the 5G network – with 100 Mbps access for subscribers and 1 Gb / s access for companies. Mr Cichy pointed out that further maintenance of the cable industry outside the regulatory framework may prove insufficient as the 5G network will probably be linked to the obligation to provide access to infrastructure to all the competitors. During his speech, Witold Kołodziejski, the Chairman of KRRiT, drew attention to the current state of legislation and the directions of reforms that will be implemented in the coming months. He raised the subject of the so-called de-concentration of media and stabilisation of the financial position of the public broadcaster by switching from the subscription system to a common audiovisual fee included in other mandatory payments (CIT, PIT and KRUS). He also focused on the topic of relations between broadcasters and operators.

Guy Bisson (Ampere Analysis) gave a speech on the cable operator market in Poland and abroad, stressing that among all the analysed markets the Polish market is the most competitive and demanding. Pointing to global trends, including the development of VOD and OTT platforms, he stated that the business models of individual operators will have to undergo another revolution. The main issue raised during the panel discussion entitled “Will antitrust laws strengthen pluralism and media competition in Poland?” were some aspects of the so-called media de-concentration planned by the Polish government. Att. Igor Ostrowski explained the differences between the current system and the possible results of the so-called de-concentration, pointing out to a general confusion related to its economic aspects, due to various opinions and visions. Former President of the Polish Office of Competition and Consumer Protection, Adam Jasser, criticised attempts at implementing the idea of de-concentration without determining which aspects should it cover first. He also criticised the way in which individual measures and indicators to set thresholds for concentration are used: the areas which they should cover have not been specified. Att. Tomasz Bagdziński expressed his negative opinion on the lack of an official, coherent document that would explain and elaborate such measures and indicators. Another panel discussion, entitled “the future of the telecom industry” brought together representatives of various cable organisations from Russia, Lithuania, Hungary, Germany, Poland, and many other countries, as well as the Cable Europe organisation, and focused on global challenges. Patrycja Gołos (PIKE) stated that the challenges that the cable industry is about to face will definitely require some consolidation actions. Nevertheless, the main threat may be the actions taken by the national regulators. Other participants gave examples of such actions conducted in their own markets. The first day of the Conference ended with a Welcome Evening sponsored by BBC Worldwide.

The second day of the Conference started with a morning 5-km run for the operators, “The early bird gets the worm”, followed by the Breakfast of Female Champions prepared by A+E Networks and Lifetime TV. The attendants tried to determine if the presence of women in business is associated with a permanent mood swing and conflicts or maybe empathy and smooth cooperation. The „Overview of the media market and legislation 2016/2017” and the presentation of Mateusz Walewski (PwC) on the financing of public media served as an introduction to subsequent panels and discussions. The context for the presentation was the public debate on the acts that were supposed to settle this issue, with the leading role of the broadcasters and the Polish Chamber for Electronic Communication.

The strategic discussion entitled “the television market in Poland – what’s next?” focused on the issue of the legislations planned by the government and relating to audiovisual fees and the so-called de-concentration of media, as well as the expected end of works on MUX 8 and relations between operators and broadcasters. The Conference gave an opportunity to conduct some informal discussions on these topics, attended by the Vice-President of TVP. Maciej Stanecki. Zygmunt Solorz (Polsat) pointed out that the government should support companies with Polish capital, although he repeatedly (just like other panellists) stated that he doesn’t want to get involved in the politics. Maciej Maciejowski (TVN) discussed the issue of investments on the Polish market and the rules that govern them. He also denied the rumour on the sale of TVN 24. Przemysław Kurczewski (Emitel) responded to the allegations about the low range of MUX 8 and the quality of measurement activities that Emitel carried out in this regard. Dariusz Dąbski (Telewizja Puls) drew attention to relations between broadcasters and operators and setting the rules for programming on satellite networks. Jerzy Straszewski (PIKE) stated that the fate of the MUX 8 is dependent on the presence of TVP offer and signal strength.

The One-2-One session moderated by Michał Kobosko (Atlantic Council) was dedicated to the 20th anniversary of TVN. Edward Miszczak, programme director of TVN, emphasized that a new global investor, Discovery, could mean for TVN a significant expansion of programming capabilities and access to the most sophisticated content. It will also bring new possibilities of production cooperation. TVN wants to become the main creator of attractive media content for the whole group. Next, a panel discussion entitled “New challenges and trends in the global world of media” took place. During the discussion the speakers pointed to the role of entertainment in the television content, as well as the threats generated by the Internet, that gradually becomes the biggest field of competition for young viewers. Natalia Hatalska (trend analyst) indicated that content digitisation is already practiced by all broadcasters who simultaneously develop mobile platforms. Rafal Baran (4fun Media) added that this doesn’t relate only to certain groups of audiences, but all of them, Daniel Reszka (Viacom) and Carlos Ortega (Fox Networks Group) perceive this as a global trend, and operators’ representatives – as a chance to monetize the new scope of TV content reception. The problem, however, is the lack of business models that could be applied. The morning part of the Conference ended with the presentation of Ewa Michalska (CTN & P) „Zoom TV: one year after”, summarising the creation of the first television channel established in cooperation with cable operators. The afternoon panel discussion entitled „TV Internet vs. Internet TV: new technologies” was dedicated to the issue of the coexistence of individual access platforms, but also cannibalisation of services provided by television and the Internet, as well as technical security measures to avoid it. Szymon Karbowski (Vector), Wiesław Łodzikowski (Jupiter-Integration) and others pointed to new functionalities of access devices, while Sławomir Kurek (TVN) and Grzegorz Janczura (Cyfrowy Polsat) emphasized the economic aspect of the technological changes. The speakers agreed that the content would be distributed across different access devices, and that the speed and reliability of its delivery to the end user would have impact on the choice of the provider. The second day of the Conference ended with the premiere of the second season of Belfer, a series produced by Canal+, and Golden PIKE Grand Gala event during which Golden PIKE Awards were handed out and the winners of the 12th edition of the Festival of Thematic Channels have been selected. In the Broadcaster category, the Award went to TVN, celebrating the 20th anniversary of being present on the media market in Poland. The judges appreciated the station’s contribution to the development of modern information and thematic television, with particular regard to TVN24. After receiving the Award from the president of PIKE, Jerzy Straszewski, Edward Miszczak, board member and programme director at TVN, stressed that TVN is a family television, for people of all age. In the Operator category, the award went to Telewizja Kablowa Krasnystaw, which was rewarded for its contribution to handling relations with collective management organisations. In the Person/Institution category, the Award went to Zygmunt Solorz, who was recognised by the cable community for of developing the largest media and telecommunications group in Poland and the entire region, and co-operation with cable operators in dealing with issues of crucial importance to the entire community. The winners of the 12th edition of the Festival of Thematic Channels who received the Titanium Eye Award are: A+E Networks Poland (The Event of the Year), Turner Broadcasting (Promotional Campaign), Fox Networks Group (Cooperation with Operators) and TVN Turbo (Lifestyle Channel).

The third day of the Conference started with a presentation by Dariusz Gumbrycht (AGB Nielsen Media Research) on integrated reporting of TV viewing by cross-media digital platforms measurement. Mr Gumbrycht noted that currently telemetry starts to incorporate various new techniques and technologies – the current research is supplemented by techniques known from other access platforms, which creates new quality and gains market recognition. A new platform will allow for more precise measurements and making more accurate quotations of ads. A tool suitable for this type of measurements may be the set top box. The panel discussion entitled “The future of advertising market in Poland” focused on how the broadcasters cope with getting their part of the shrinking advertising cake and the competition on the Internet. Andrzej Karasowski (TVN Media) emphasised that this type of migration is not a big threat yet, especially for advertisers who often see the Internet as a free-access area, but do not take into ad-blocking by means of special software, which is a common practice nowadays. Marcin Boroszko (Media Impact Polska) stated that the lack of sufficient knowledge often makes the advertisers surprised how cheap TV advertising is. However, there is a shadow of regulation over the Polish advertising market, which may influence, for example, parapharmaceuticals, which create a stable and strong source of revenues for broadcasters.

The One-2-One session revolved around the person of Janusz Kosiński, the President of Inea (Poznan). Roman Młodkowski’s questions concerned, inter alia, investment process in the Wielkopolska Broadband Network and Inea’s involvement in building an educational network. According to Janusz Kosiński, the construction of the state-of-the-art network in Poland has created a stable basis for the development of his company for the next several years. Next presentation related to the influence of the cable sector on the development of the digital economy. Joseph Bell (Oxera Consulting) estimated the impact of the cable sector on total social benefits at € 7.1 billion. The panel discussion entitled “Will the innovative character of the cable sector protect it from regulation?” brought together the chairmen of the biggest cable operators. Andrzej Rogowski (Multimedia Polska) stressed that it is currently hard to face the expected regulations of the cable market, which were foreshadowed during the Conference by the President of UKE Marcin Cichy, but it is certainly worth stressing that the cable market has always developed autonomously, mainly with the use of Polish capital, and without regulation. Jacek Kobierzycki (Toya) pointed to other areas where regulation would be needed, such as the penetration of VOD and OTT platforms on the Polish market and the absence of any infrastructure costs. Janusz Kosiński (Inea) pointed to the investments that are related to 5G, warning that relating on public funds will not be enough. Tomasz Żurański (Vectra) and Włodzimierz Zieliński (TK Świdnik) pointed to the most important turning points that has shaped the market – they have been no national regulations and all the requirements imposed by the EU were met ahead of time. The speakers agreed that it will be certainly necessary to discuss UKE’s proposals when they become a government document.

The final presentation entitled “Sports marketing in media” was given by Andrea Valade (Nielsen Sports) and the theme of the final panel discussion was “Sports content in the digital world vs customers’ expectation – how to create a common market”. One of the most important tasks related to the presence of sports marketing in the media seems to be the creation of reliable methods of measuring the viewership of the sports content, which is the basis for the valuation of advertising and the negotiation of sport-related intellectual property laws. Andrea Valade believes that premium sports content will increase in the TV offer, but in order to negotiate sport-related intellectual property rights more efficiently, the best analytical tools will be required. While making introduction to the discussion, Michał Pol (Przegląd Sportowy) pointed out that each broadcaster try to compete for the viewer’s attention by offering a growing number of access platforms. Is it fair competition? Adam Widomski (Eurosport) has stated that the sports content (a show) is frequently hard to watch on a mobile device. Jarosław Stróżyk (Polsat Sport) went further and stated that it is impossible, unless the task is reduced merely to results and statistics. Both speakers agreed that a great show requires a great screen. Krzysztof Świergiel (Eleven Sports Network), when asked about the cost of acquiring the content, answered that it should be limited by the monetisation – both through obtaining sponsorship and advertising. Marek Szkolnikowski (TVP Sport) strongly criticised the exorbitant prices of rights. It is true that TVP acquires rights, but their price must be measured by real value, which consists of advertising, primetime and TV auditorium. The panellists have agreed that the market for sports rights is increasingly detached from the economic reality and reality of broadcasters, often exposed to illegal streaming of sports content. However, they all agreed that television is the only medium in which a sports spectacle can emerge „immediately and in the appropriate format, in its true form: a form of a great event in which we participate almost personally.”

While summarising the 44th International Conference and Exhibition PIKE 2017, Jerzy Straszewski admitted that its invisible, yet crucial element were informal discussions on, among others, relations between broadcasters and operators, the state of MUX 8, telemetry or the plans of UKE and KRRiT related to further regulations. Mr Straszewski thanked all those who supported the Polish Office of Electronic Communications in the fight against the governmental project of changes of the so-called „Subscription Law” of March 2017 and said he was glad the project had been “frozen”. Mr Straszewski thanked all the quests and invited them to the Spring Edition of the Polish electronic communication operator conference that will take place in Torun in May 2018.

 

 

[:]