[:pl]

Złota PIKE

Członkowie Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej od 2007 roku przyznają swoją specjalną nagrodę osobom, przedsiębiorstwom oraz instytucjom, które w sposób godny wyróżnienia przyczyniają się do rozwoju całej branży i swoją działalnością – zarówno biznesową, jak i społeczną – stanowią wzór do naśladowania.

Wyboru Laureatów dokonuje Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Prezydium Zarządu PIKE oraz laureaci poprzednich edycji konkursu. Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy Członkowie PIKE – zatem w imieniu Prezesa Jerzego Straszewskiego mam przyjemność zaprosić Państwa do nadsyłania zgłoszeń kandydatur w tegorocznej edycji nagród Złota PIKE.

Nagroda ZŁOTA PIKE jest przyznawana w czterech kategoriach:

Nadawca

 • za aktywną współpracę z operatorami na rzecz wzbogacania oferty programowej w sieciach kablowych
 • za szeroki zakres współpracy z organizacjami zrzeszającymi operatorów komunikacji elektronicznej
 • za wyróżniającą się jakość obsługi technicznej i administracyjnej operatorów kablowych
 • za wysoką kulturę organizacji
 • za pozostałe działania promocji i rozwoju środowiska operatorów komunikacji elektronicznej

Operator

 • za stałe podnoszenie jakości i poszerzanie zakresu oferowanych usług
 • za odważne wdrażanie nowoczesnych technologii
 • za aktywne działania na rzecz rozwoju branży komunikacji elektronicznej
 • za wysoką kulturę organizacji
 • za pozostałe działania promocji i rozwoju środowiska operatorów komunikacji elektronicznej

Dostawca

 • za stałe podnoszenie jakości i poszerzanie zakresu oferowanych usług
 • za odważne wdrażanie nowoczesnych technologii
 • za aktywne działania na rzecz rozwoju branży komunikacji elektronicznej
 • za wysoką kulturę organizacji
 • za pozostałe działania promocji i rozwoju środowiska operatorów komunikacji elektronicznej

Osoba lub instytucja

 • za szczególnie aktywne i skuteczne działania na rzecz promocji i rozwoju branży komunikacji elektronicznej, w szczególności operatorów kablowych
Kategoria200720082009201020112012201320142015201620172018
NadawcaPolsatCanal+  HBO Polska TVPDiscovery Networks Central Europe  TVN 
OperatorMultimedia PolskaTOYAINEAAstraUPC PolskaPROMAXTelewizja Kablowa ChopinVectra Telewizja Kablowa ToruńTelewizja Kablowa Krasnystaw 
DostawcaVectorVector     Telkom-TelmorWisatDiomar  
Osoba/InstytucjaAnna Streżyńska
Prezes UKE
Adam Szejnfeld
Ministerstwo Gospodarki
TVSat-MagazynLech Wałęsa
Prezydent RP
 Manuel Kohnstamm
Cable Europe
Witold Krawczyk
Grupa TOYA
Prof. Józef Modelski
Politechnika Warszawska
KRRiT Zygmunt SolorzKatarzyna Kieli
[:en]

GOLDE PIKE

Starting from 2007, the Members of the Polish Chamber for Electronic Communications has handed out a special award presented to persons and institutions that contribute to the development of the whole industry and, both in their business and social actions, are a model to follow in an exceptional way.

The choice of the laureates is made by the Judging Panel which consists of the members of the PIKE’s Bureau of the Board and the laureates of the previous editions of the Competition. The candidates can be proposed by every Member of PIKE, that is why on the behalf of the President, Mr. Jerzy Straszewski, I would like to encourage you to put forward your candidates for this year’s Golden PIKE Awards.

The Golden PIKE is awarded in four categories:

Broadcaster

 • for active cooperation with operators to extend the programme portfolio of cable networks
 • for extensive cooperation with organizations associating electronic communication operators
 • for outstanding quality of tech and administrator service for cable operators
 • for outstanding organizational culture
 • for other actions aimed at promotion and development of the community of electronic communication operators

Operator

 • for continuous improvement of quality and broadening the range of the services offered
 • for bold implementation of new technologies
 • for proactive actions aimed at the development of the electronic telecom industry
 • for outstanding organizational culture
 • for other actions aimed at promotion and development of the community of electronic communication operators

Provider

 • for continuous improvement of quality and broadening the range of the services offered
 • for bold implementation of new technologies
 • for proactive actions aimed at the development of the electronic telecom industry
 • for outstanding organizational culture
 • for other actions aimed at promotion and development of the community of electronic communication operators

Person or Institution

 • for particularly active and effective actions aimed at the promotion and development of the electronic communications industry, in particular cable operators
[:]