Bogusław Kisielewski

KINO POLSKA

Urodził się w 1967 r. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na Wydziale
Ekonomii. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości
zarządczej i finansowej, rynków kapitałowych, systemów komputerowych zakresu ERP, MRP.
Przebieg kariery zawodowej:
2013 – obecnie Stopklatka S.A. – Prezes Zarządu,
2012 – obecnie Kino Polska Program Sp. z o.o. w likwidacji – Prezes Zarządu, od 2014 r.
likwidator (wcześniej Członek Zarządu),
2011 – obecnie Fundacja Kino Polska w likwidacji – Prezes Zarządu, od 2014 r. likwidator
(wcześniej Wiceprezes Zarządu),
2007 – obecnie Kino Polska TV S.A. (wcześniej Kino Polska TV Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu
(wcześniej Członek Zarządu/Dyrektor Generalny),
2006 – 2010 ESDOR Bogusław Kisielewski – jednoosobowa działalność gospodarcza,
2006 – 2007 Pellet Art. Sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy,
2005 – 2014 Dores Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2001 Modena Projekt Sp. z o.o. – Członek Zarządu,
2000 – 2005 ZPO Modena S.A. (po zmianie nazwy: Kraszewskiego 21 S.A.) – Członek Zarządu,
Dyrektor Operacyjny i Finansowy,
1998 – 2000 Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny,
Dyrektor Finansowy,
1995 – 1998 BMJ Management Sp. z o.o. – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy,
1995 Regionalny Dom Maklerski Polonia S.A. – Makler.
Działalność konkurencyjna Pana Bogusława Kisielewskiego poza przedsiębiorstwem Kino Polska
TV S.A. związana jest z zaangażowaniem m.in. na rzecz Fundacji Kino Polska w likwidacji,
Kino Polska Program Sp. z o.o. w likwidacji, oraz Stopklatka S.A., w której to spółce Kino Polska
TV S.A. posiada 41,04% akcji. Ponadto Pan Bogusław Kisielewski posiada akcje spółek: Kino
Polska TV S.A. oraz Stopklatka S.A. W ocenie Kino Polska TV S.A. nie będzie to miało
negatywnych skutków dla jej działalności i nie wpłynie na efektywność zarządzania.
Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Pan Bogusław Kisielewski jest osobą niekaraną za
przestępstwa wskazane w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Nie figuruje on także
w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.