Agnieszka Gosiewska

Nielsen Media

Dyrektor Zarządzająca Nielsen Media, związana z firmą od 2007 roku. Pracując na różnych stanowiskach kierowała zespołami, wdrażała nowe produkty oraz współpracowała z klientami w większości obszarów działalności firmy na rynku polskim i europejskim. Od 2017 roku odpowiadała za rozwój projektów strategicznych i kierowanie zespołem Client Service, zaś od lipca 2019 roku zarządza całością badań Nielsen Media. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Polsce.